БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН АККРЕДИТТЕУ ЖӘНЕ САРАПТАУ
ЖӨНІНДЕГІ ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІК

ARQA-ға ҚОШ КЕЛДІҢІЗ

ARQA блілім бері сапасын аккредиттеу және сараптау жөніндегі тәуелсіз агенттігі 2015 жылы білім беру сапасын және қазақстандық оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру және Қазақстанда және шетелде мүдделі тұлғалар үшін адал жұмыс істейтін білім беру ұйымдары туралы ақпарат беру мақсатында құрылған коммерциялық емес үкіметтік емес ұйым болып табылады.

МИССИЯСЫ

ҚАҒИДАТТАР

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

ARQA сыртқы серіктес ретінде Қазақстан Республикасының оқу орындарының аккредиттеуді жүргізу арқылы сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесін дамытуға талпыныстарын қолдайды. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасай отырып, ARQA білім беру ортасындағы сапа мәдениетін арттыруға ықпал етеді және қазақстандық білім беру жүйесіне деген сенімді нығайтуға жағдай жасайды. ARQA өз қызметімен Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып, сапаны қамтамасыз етудің үздік халықаралық тәжірибесін қолдайды және енгізеді.

Аккредиттелген білім беру ұйымдары