Аккредиттеу және білім беру сапасын сараптау бойынша тәуелсіз агенттігі

АККРЕДИТТЕУ

БІЛІМ БЕРУ
ҰЙЫМДАРЫН АККРЕДИТТЕУ
Аккредиттеу органының білім беру қызметтерінің сапасы туралы объективті ақпарат беру және оны арттырудың тиімді тетіктерінің болуын растау мақсатында белгіленген аккредиттеу стандарттарына (регламенттеріне) сәйкестігін тану рәсімі.
БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН АККРЕДИТТЕУ
Аккредиттеу органының білім беру бағдарламаларының (мамандықтар) сапасы туралы объективті ақпарат беру және оны арттырудың тиімді тетіктерінің болуын растау мақсатында белгіленген аккредиттеу стандарттарына (регламенттеріне) сәйкестігін тану рәсімі.
 
АККРЕДИТТЕУ ТҮРЛЕРІ
ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ АККРЕДИТТЕУ
Аккредиттеу органының білім беру ұйымының сапасын мәлімделген мәртебесіне және аккредиттеу органының белгіленген стандарттарына сәйкестігіне және оны арттырудың тиімді тетіктерінің болуын бағалау процессі.
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТТЕУ
Мамандандырылған аккредиттеу сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесін қолдау және сапаны бағалаудың арнайы сыртқы рәсімін жүргізумен негізделеді.