Аккредиттеу және білім беру сапасын сараптау бойынша тәуелсіз агенттігі

САРАПШЫЛАР

САРАПШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Білім беру сапасын сырттай бағалауды жүргізу кезінде құзыретті сарапшылардың болуының бірінші кезектегі маңыздылығын ескере отырып, ARQA
сарапшылардың төрт негізгі санатынан тұратын сыртқы сарапшылар пулын арттыру бойынша үздіксіз жұмыс жүргізеді:

САРАПШЫЛАР-АКАДЕМИЯЛЫҚ
ҚАУЫМДАСТЫҚ ӨКІЛДЕРІ
САРАПШЫЛАР-ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕР
ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ
САРАПШЫЛАР-СТУДЕНТТІК
ҚАУЫМДАСТЫҚ ӨКІЛДЕРІ
ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАР