Аккредиттеу және білім беру сапасын сараптау бойынша тәуелсіз агенттігі

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ

Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі жалпы білім беретін оқыту және білім беру бағдарламаларының үздіксіздігі мен сабақтастығы қағидаты негізінде білім берудің мынадай деңгейлерін қамтиды:

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ
 

БАСТАУЫЩ БІЛІМ БЕРУ
 

НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ

ОРТА БІЛІМ
 

ОРТА БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ҮШ ДЕҢГЕЙЛІ ЖҮЙЕСІ

ДОКТОРАНТУРА
ОҚУ МЕРЗІМІ: игерiлген креддитер колемiмен аныкталады
МАГИСТРАТУРА
ОҚУ МЕРЗІМІ: игерiлген креддитер колемiмен аныкталады
ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ - 2 ЖЫЛ
БАКАЛАВРИАТ
ОҚУ МЕРЗІМІ: игерiлген креддитер колемiмен аныкталады